امکانات سایت
پارامیدا
نام دخترانه با ریشه فارسي,اوستايي-پهلوي
پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است