امکانات سایت
تبلیغات
پارميس
8.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف پ
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی
7.9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محافظ نگهدارنده
8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است