امکانات سایت
ساشا
نام پسرانه با ریشه يوناني
این نام در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی نیز بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است.