تبلیغات

دوستان ما
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
9.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
7.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
وجود، زندگی، زندگانی
7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
هدیه با شکوه خداوند
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانیث