تبلیغات

دوستان ما
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
8 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانیث
7.9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
زمان قبل از سپیده دم ، صبح
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته
8.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور