امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.3 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
8.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
8 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
7.8 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
7.4 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی
7.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
7.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته