امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است
7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)
9.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد
8.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی لاهیجان
8.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محترم، دارای احترام