تبلیغات

دوستان ما
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
جهان هستی دنیا روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه- لقب حضرت معصومه - کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است
8.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
9.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
8.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است
8.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی
7.9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام همسر حضرت یوسف و دختر فوتی فارع کاهن شهر آون (یکی از مناطق مصر) بود
9.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانیث