تبلیغات

دوستان ما
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
8.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است
7.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
علاقه بسيار زياد
7.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
8.7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
7.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته
9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند