امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
هدیه با شکوه خداوند
9.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
8.2 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی
9.5 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
8.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانیث
9.2 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عبري
ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل ، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)